KULLANIM KURALLARI

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Perakende.TV, sektörünün ilk ve tek web televizyonudur. Perakende şirketlerinin, tedarikçilerinin ve alışveriş merkezlerinin tanıtım, organizasyon, reklam videolarını ve özel röportajlarını yayınlar / çeker-yayınlar. Ayrıca, eğitim, konferans ve fuarları takip ederek, sektörel gelişime katkı sağlar.

Ücretsiz hizmetler

Sektörünün en prestijli mecrası olarak kabul edilen Perakende.TV’de yayınlanan videoları izlemek ve videoların paylaşıldığı bültenleri almak ücretsizdir. Video izlemek için herhangi bir üyelik gerekmezken, haftalık bültenleri alabilmek için bireysel üye olunması zorunludur. Bireysel üyelik başvurusunun Perakende.TV yöneticileri tarafından onaylanmasının ardından, kullanıcı videolara yorum yapılabilir, kendi favori video listesi oluşturabilir ve haftalık bültenlerin kendisine gönderilmesini sağlayabilir. Bireysel üyelik başvurusu yapmış olmak, üyeliğin onaylanacağı garantisi taşımaz. Başvuruların şirket e-posta adresi ile yapılması ve bilgilerin tam olarak girilmesi, üyeliğin onaylanmasını kolaylaştıracaktır.

Ücretli hizmetler

Perakende.TV’de videolarıyla yer almak isteyen şirketlerin “kurumsal üye” olmaları gerekmektedir. Kurumsal üyelik tercih edilen üyelik paketine bağlı olarak çeşitli fırsatlar sağlayacaktır. Paket seçenekleri ile ilgili bilgi +90 216 6636016 nolu telefondan Perakende.TV Satış Yönetmenleri’ne ulaşarak alınabilir.

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. www.PERAKENDE.TV adresinde yayınlanan bu web sitesini (Kısaca “PERAKENDE.TV” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde “PERAKENDE.TV”yi kullanmaktan vazgeçiniz. Pin Yayıncılık ve Danışmanlık Ltd. Şti. (Kısaca “PİN” olarak anılacaktır) sahibi olduğu bu “PERAKENDE.TV”de, yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “PERAKENDE.TV”’yi, “PERAKENDE.TV” kullanma koşullarını önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “PERAKENDE.TV”’nin sahibi PİN’dir. “PERAKENDE.TV”’de sunulan hizmetler PİN tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “PERAKENDE.TV”’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PERAKENDE.TV”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları PİN dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PERAKENDE.TV”’de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. PİN tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PERAKENDE.TV” hizmetlerinden yararlanan ve “PERAKENDE.TV”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu “Site Kullanım Koşulları 10 Ocak 2011 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve "PERAKENDE.TV" websitesi üzerinden yayınlanarak; “PERAKENDE.TV”yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu “Site Kullanım Koşulları” ayrıca, PİN’in hizmetlerinden (PerakendeBulten.com gibi diğer websiteleri) yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. “PERAKENDE.TV” : PİN tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : “PERAKENDE.TV” sitesine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : “PERAKENDE.TV” üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden “PERAKENDE.TV”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : “PERAKENDE.TV” ve/veya herhangi bir websitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. PİN’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve PERAKENDE.TV’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PERAKENDE.TV” üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, “PERAKENDE.TV” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, “PERAKENDE.TV” ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, “PERAKENDE.TV”ye açıkladığı ve yolladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin “PERAKENDE.TV”ye açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda“PERAKENDE.TV”nin hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. “KULLANICI” “PERAKENDE.TV” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “PERAKENDE.TV” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.2. “PERAKENDE.TV” dahilinde üçüncü kişiler ve “KULLANICI”lar tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı PİN’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, PİN çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. “PERAKENDE.TV”, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. PİN’in hukuki ve cezai sorumluluğu, 5651 sayılı Kanun kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemin sağlayan ve işleten kişi olarak, yasada yer alan şekliyle sınırlı olup, içerikle ilgili tüm sorumluluk Üye’ye aittir.

3.3. “KULLANICI”lar, “PERAKENDE.TV”yi kullanarak, PİN'in, diğer “KULLANICI”ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. “KULLANICI”ların işbu “Site Kullanım Koşulları” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “PERAKENDE.TV” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı PİN’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.4. “KULLANICI”lar, PİN’e “PERAKENDE.TV” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “PERAKENDE.TV”, “KULLANICI”lar tarafından “PERAKENDE.TV”’ye iletilen veya “PERAKENDE.TV” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.5. “KULLANICI”lar, “PERAKENDE.TV” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “PERAKENDE.TV”nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.6. PİN, “PERAKENDE.TV” dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. PİN, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “KULLANICI”lar, PİN’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “PERAKENDE.TV” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “PERAKENDE.TV” tarafından yapılabilir. “PERAKENDE.TV” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “KULLANICI”lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

3.7. “PERAKENDE.TV” üzerinden, “PERAKENDE.TV”in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka Web Sitelerine ve/veya “İÇERİK”lere ve/veya dosyalara “PERAKENDE.TV” tarafından “LİNK” verilebilir. Bu “LİNK”'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili Web Sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya Web Sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “PERAKENDE.TV” üzerindeki “LİNK”ler vasıtasıyla erişilen Web Siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “LİNK”ler vasıtasıyla erişilen Web Sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “PERAKENDE.TV”in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.8. PİN, “PERAKENDE.TV” üzerinden “KULLANICI” tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “KULLANICI” ile yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “PERAKENDE.TV” aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PERAKENDE.TV”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de “KULLANICI” ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.9. PİN, “PERAKENDE.TV” dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.10. PİN, üyeler tarafından "PERAKENDE.TV"'e iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve içerikler sebebiyle Üye’nin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“PERAKENDE.TV”nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "PERAKENDE.TV"’in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) PİN'e ait ve/veya PİN tarafından üçüncü bir kişilerden izin alınmıştır. “KULLANICI”lar, "PERAKENDE.TV" hizmetlerini, "PERAKENDE.TV" bilgilerini ve "PERAKENDE.TV"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "PERAKENDE.TV"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde "PERAKENDE.TV" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "PERAKENDE.TV"’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde "PERAKENDE.TV" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "PERAKENDE.TV"; "PERAKENDE.TV" hizmetleri, "PERAKENDE.TV" bilgileri, "PERAKENDE.TV" telif haklarına tabi çalışmaları, "PERAKENDE.TV" ticari markaları, "PERAKENDE.TV" ticari görünümü veya bu PERAKENDE.TV vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

“PERAKENDE.TV”de “KULLANICI” tarafından yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları “KULLANICI”ya ait olup, “KULLANICI” "PERAKENDE.TV"’e söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. “KULLANICI”lar, diğer “KULLANICI”lar tarafından “PERAKENDE.TV”ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, İnternet, İntranetler veya başka mecralarda yayınlamak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. “KULLANICI”lar, diğer “KULLANICI”lar tarafından “PERAKENDE.TV”ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5. SITE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"PERAKENDE.TV", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu “Site Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “PERAKENDE.TV”’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Site Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

6. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, PİN işbu “Site Kullanım Koşulları” ve gizlilik politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, PİN açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için PİN’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve PİN’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, "PERAKENDE.TV"in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın PERAKENDE.TV’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır

İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu “Site Kullanım Koşulları” PİN tarafından “PERAKENDE.TV” içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. “KULLANICI”lar, işbu sözleşme hükümlerini “PERAKENDE.TV”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. PİN, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler “PERAKENDE.TV” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.


x